ОПЫТ РАБОТЫ НА ТЯГАЧЕ (20 ТОНН) С КАТЕГОРИЕЙ “С1”, “С”, “СЕ”